Telefon:

+48 22 300 89 89

Powrót do artykułów

22 lutego 2020

Kapitalizacja odsetek od chwili wniesienia powództwa

Roszczenie o zapłatę odsetek od zaległych odsetek od chwili wytoczenia o nie powództwa znajduje oparcie w treści art. 482 § 1 KC. Wniesienie powództwa otwiera powodowi możliwość żądania odsetek od tych za opóźnienie, ale początek ich wymagalności przypada na dzień wniesienia powództwa. Zawarte w art. 482 § 1 KC wyrażenie od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie od chwili wytoczenia o nie powództwa odnosi się wprost do powództwa o odsetki za opóźnienie.

 

Odsetki od zaległych odsetek wolno pobierać od chwili wytoczenia powództwa o zaległe odsetki (zob. też uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1994 roku, sygn. akt III CZP 70/94, Wok. 1994, Nr 9; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 roku, sygn. akt I ACR 31/92, OSA 1992, Nr 7-8, poz. 62; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2002 roku, sygn. akt IV CKN 1430/00, Wok. 2003, Nr 8; zob. też np. K. Zagrobelny, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC 2014, s. 962).Wytoczenie powództwa o zasądzenie odsetek z tytułu opóźnienia świadczenia głównego za okres do chwili zapłaty nie daje podstaw do żądania odsetek od tych odsetek (tak Z. Strus, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 5 października 1994 roku, sygn. akt III CZP 128/94, PS 1995, Nr 5, poz. 107). Zasądzenie skapitalizowanych zaległych odsetek z odsetkami za opóźnienie wyłącza możliwość dochodzenia odsetek od tych odsetek (tak postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 1997 roku, sygn. akt II CKU 3/97, OSNC 1997, Nr 6-7, poz. 86).

 

W tym stanie rzeczy zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda odsetek od odsetek od chwili wytoczenia powództwa jest całkowicie uzasadniony.

 

Radosław Klonowski

wspólnik w Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

 

Kontakt w sprawach nagłych (zatrzymania/przeszukania):

+48 698 100 700    +48 882 200 100

Kancelaria Prawna Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k. 

KRS 0000819380, NIP 5252810422, REGON 385143095 

Rachunek bankowy prowadzony jest przez 

PKO BP S.A. o numerze 

27 1020 1909 0000 3502 0228 2465 

(SWIFT: BPKOPLPW) 

Kancelaria jest ubezpieczona 

od odpowiedzialności cywilnej zawodowej 

w PZU S.A. na Sumę Gwarancyjną w kwocie 

10.000.000 PLN 

Polisa IRP00005357