Kancelaria Prawna Klonowski & Marek sp.k. 
KRS 0000819380, NIP 5252810422, REGON 385143095 
Rachunek bankowy prowadzony jest przez 
PKO BP S.A. o numerze 
27 1020 1909 0000 3502 0228 2465 
(SWIFT: BPKOPLPW) 
Kancelaria jest ubezpieczona 
od odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
w PZU S.A. na Sumę Gwarancyjną w kwocie 
5.000.000 PLN 
Polisa IRP00005357
Kontakt w sprawach nagłych (zatrzymania/przeszukania):
+48 698 100 700
Zagadnienia prawne
Nasze artykuły
Prawo jest dziedzina stale zmieniająca się i wymagająca aktualizowania wiedzy. Język prawniczy wcale nie musi być niezrozumiały i mało przejrzysty. Nasz blog to portal o prawie nie tylko dla prawników, gdzie dzięki naszym studiom oraz analizie prawnej skomplikowane kwestie prawne opisujemy w jasny sposób
13 lutego 2021
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i nie tylko na replay darmowego szkolenie online zorganizowanego przez naszego partnera Kancelarie Klonowski, dotyczącego lockdown biznesu w związku z Covid-19, które odbyło się online dnia 06
13 lutego 2021
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i nie tylko na replay darmowego szkolenie online zorganizowanego przez naszego partnera Kancelarie Klonowski, dotyczącego lockdown biznesu w związku z Covid-19, które odbyło się online dnia 06
22 lutego 2020
Instytucja zadośćuczynienia z tytułu krzywdy wywołanej śmiercią najbliższego członka rodziny z art. 446 § 4 KC jest stosunkowo „młodą” instytucją prawa odszkodowawczego, wprowadzoną do polskiego systemu prawa cywilnego ustawą z
22 lutego 2020
Skierowanie do sądu sprawy, w której klient ubiega się o wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela, jest w wielu przypadkach uzasadnione, gdyż umożliwia uzyskanie wysokiego odszkodowania dzięki dokonaniu oceny sprawy przez biegłych
22 lutego 2020
Pokrzywdzony, który pomimo wypadku nie zgadza się na wezwanie pogotowia, ani na zalecaną hospitalizację, zrywa swoim zachowaniem polegającym na odmowie poddania się leczeniu bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem sprawczym, a
Blog o prawie nie tylko dla prawników
Pomagamy klientom przejść przez prawne korytarze i pokazujemy, że to co wydaje się nam tak skomplikowanym rebusem, z naszym wsparciem może mieć łatwe rozwiązanie. 
Najnowszy artykuł
13 lutego 2021
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców i nie tylko na replay darmowego szkolenie online zorganizowanego przez naszego partnera Kancelarie Klonowski, dotyczącego lockdown biznesu w związku z Covid-19, które odbyło się online dnia 06
22 lutego 2020
Instytucja zadośćuczynienia z tytułu krzywdy wywołanej śmiercią najbliższego członka rodziny z art. 446 § 4 KC jest stosunkowo „młodą” instytucją prawa odszkodowawczego, wprowadzoną do polskiego systemu prawa cywilnego ustawą z
22 lutego 2020
Skierowanie do sądu sprawy, w której klient ubiega się o wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela, jest w wielu przypadkach uzasadnione, gdyż umożliwia uzyskanie wysokiego odszkodowania dzięki dokonaniu oceny sprawy przez biegłych
22 lutego 2020
Pokrzywdzony, który pomimo wypadku nie zgadza się na wezwanie pogotowia, ani na zalecaną hospitalizację, zrywa swoim zachowaniem polegającym na odmowie poddania się leczeniu bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem sprawczym, a
22 lutego 2020
Najogólniej rzecz biorąc, przez ciężar dowodu rozumie się konieczność udowodnienia swoich twierdzeń, to jest wykazanie poprzez przytoczenie odpowiednich dowodów, że fakty, z których wywodzi się skutki prawne, są prawdziwe. Obowiązek
22 lutego 2020
Artykuł 185 § 1 KPC nie przewiduje wyłącznej właściwości miejscowej sądu rejonowego określanej według art. 27-30 KPC. W orzecznictwie Sądu Najwyższego i doktrynie prawa nie wskazano wprost, że art.185 §
22 lutego 2020
Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw rozszerzyła w Kodeksie cywilnym dział poświęcony służebnościom o rozdział III, poświęcony instytucji służebności
22 lutego 2020
Roszczenie o zapłatę odsetek od zaległych odsetek od chwili wytoczenia o nie powództwa znajduje oparcie w treści art. 482 § 1 KC. Wniesienie powództwa otwiera powodowi możliwość żądania odsetek od
22 lutego 2020
Jeżeli nie zgadzasz się z wysokością przyznanego odszkodowania albo z decyzją o odmowie jego przyznania, a wniesione do ubezpieczyciela odwołanie, skarga do Rzecznik Ubezpieczonych lub skarga do Komisji Nadzoru Finansowego
22 lutego 2020
Możliwość udzielenia pełnomocnictwa procesowego osobie prawnej wynika z treści art. 87 § 1 KPC. Nadto, Sąd Najwyższy stwierdził w mającej moc zasady prawnej uchwale 7 sędziów z dnia 23 września

+48 22 300 89 89

Telefon: