Kancelaria Prawna Klonowski & Marek sp.k. 
KRS 0000819380, NIP 5252810422, REGON 385143095 
Rachunek bankowy prowadzony jest przez 
PKO BP S.A. o numerze 
27 1020 1909 0000 3502 0228 2465 
(SWIFT: BPKOPLPW) 
Kancelaria jest ubezpieczona 
od odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
w PZU S.A. na Sumę Gwarancyjną w kwocie 
5.000.000 PLN 
Polisa IRP00005357
Kontakt w sprawach nagłych (zatrzymania/przeszukania):
+48 698 100 700

+48 22 300 89 89

Telefon:

OWŚUP
Ogólne Warunki Świadczenie Usług Prawnych przez Kancelarie Prawną Klonowski & Marek sp.k. z siedzibą w Warszawie

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Prawnych przez Kancelarie Prawną Klonowski & Marek sp.k. z siedzibą w Warszawie

 

Na
 
Fo
 
Po
 
Za
 
Kan