Kancelaria Prawna Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k. 
KRS 0000819380, NIP 5252810422, REGON 385143095 
Rachunek bankowy prowadzony jest przez 
PKO BP S.A. o numerze 
27 1020 1909 0000 3502 0228 2465 
(SWIFT: BPKOPLPW) 
Kancelaria jest ubezpieczona 
od odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
w PZU S.A. na Sumę Gwarancyjną w kwocie 
10.000.000 PLN 
Polisa IRP00005357

Realizacja: desigmo.com.pl

Kontakt w sprawach nagłych (zatrzymania/przeszukania):
+48 698 100 700    +48 882 200 100

Jeżeli nie zgadzasz się z wysokością przyznanego odszkodowania albo z decyzją o odmowie jego przyznania, a wniesione do ubezpieczyciela odwołanie, skarga do Rzecznik Ubezpieczonych lub skarga do Komisji Nadzoru Finansowego okazały się bezskuteczne (lub nie chcesz korzystać z tych środków), masz prawo skierowania sprawy na drogę sądową. O możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować osobę występującą z roszczeniem.

 

Zgodnie z art. 9 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz art. 20 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubezpieczonej lub poszkodowanej.

 

Radosław Klonowski

wspólnik w Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

 

Masz prawo do skierowania sprawy na drogę sądową, gdy ubezpieczyciel nie uznał wniesionych roszczeń albo wypłacił zaniżone odszkodowanie

22 lutego 2020

Powrót do artykułów

+48 22 300 89 89

Telefon: