Telefon:

+48 22 300 89 89

Powrót do artykułów

22 lutego 2020

Masz prawo do skierowania sprawy na drogę sądową, gdy ubezpieczyciel nie uznał wniesionych roszczeń albo wypłacił zaniżone odszkodowanie

Jeżeli nie zgadzasz się z wysokością przyznanego odszkodowania albo z decyzją o odmowie jego przyznania, a wniesione do ubezpieczyciela odwołanie, skarga do Rzecznik Ubezpieczonych lub skarga do Komisji Nadzoru Finansowego okazały się bezskuteczne (lub nie chcesz korzystać z tych środków), masz prawo skierowania sprawy na drogę sądową. O możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować osobę występującą z roszczeniem.

 

Zgodnie z art. 9 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz art. 20 ust. 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubezpieczonej lub poszkodowanej.

 

Radosław Klonowski

wspólnik w Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

 

Kontakt w sprawach nagłych (zatrzymania/przeszukania):

+48 698 100 700    +48 882 200 100

Kancelaria Prawna Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k. 

KRS 0000819380, NIP 5252810422, REGON 385143095 

Rachunek bankowy prowadzony jest przez 

PKO BP S.A. o numerze 

27 1020 1909 0000 3502 0228 2465 

(SWIFT: BPKOPLPW) 

Kancelaria jest ubezpieczona 

od odpowiedzialności cywilnej zawodowej 

w PZU S.A. na Sumę Gwarancyjną w kwocie 

10.000.000 PLN 

Polisa IRP00005357