Telefon:

+48 22 300 89 89

Powrót do artykułów

22 lutego 2020

Odmowa poddania się leczeniu oznacza winę poszkodowanego

Pokrzywdzony, który pomimo wypadku nie zgadza się na wezwanie pogotowia, ani na zalecaną hospitalizację, zrywa swoim zachowaniem polegającym na odmowie poddania się leczeniu bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem sprawczym, a zgonem spowodowanym powikłaniami zdrowotnymi powstałymi przy wypadku.

 

W konsekwencji skutkami odmowy leczenia pokrzywdzonego nie można obciążać – na zasadzie art. 435 § 1 KC – prowadzącego zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody, skoro wyłączną przyczyną szkody była wina poszkodowanego.

 

Takie stanowisko wyraził Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 13 stycznia 2015 roku, I ACa 654/14, LEX nr 1630720.

 

Radosław Klonowski

wspólnik w Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

 

Kontakt w sprawach nagłych (zatrzymania/przeszukania):

+48 698 100 700    +48 882 200 100

Kancelaria Prawna Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k. 

KRS 0000819380, NIP 5252810422, REGON 385143095 

Rachunek bankowy prowadzony jest przez 

PKO BP S.A. o numerze 

27 1020 1909 0000 3502 0228 2465 

(SWIFT: BPKOPLPW) 

Kancelaria jest ubezpieczona 

od odpowiedzialności cywilnej zawodowej 

w PZU S.A. na Sumę Gwarancyjną w kwocie 

10.000.000 PLN 

Polisa IRP00005357