Kancelaria Prawna Klonowski & Marek sp.k. 
KRS 0000819380, NIP 5252810422, REGON 385143095 
Rachunek bankowy prowadzony jest przez 
PKO BP S.A. o numerze 
27 1020 1909 0000 3502 0228 2465 
(SWIFT: BPKOPLPW) 
Kancelaria jest ubezpieczona 
od odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
w PZU S.A. na Sumę Gwarancyjną w kwocie 
5.000.000 PLN 
Polisa IRP00005357
Kontakt w sprawach nagłych (zatrzymania/przeszukania):
+48 698 100 700    +48 882 200 100

Pokrzywdzony, który pomimo wypadku nie zgadza się na wezwanie pogotowia, ani na zalecaną hospitalizację, zrywa swoim zachowaniem polegającym na odmowie poddania się leczeniu bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem sprawczym, a zgonem spowodowanym powikłaniami zdrowotnymi powstałymi przy wypadku.

 

W konsekwencji skutkami odmowy leczenia pokrzywdzonego nie można obciążać – na zasadzie art. 435 § 1 KC – prowadzącego zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody, skoro wyłączną przyczyną szkody była wina poszkodowanego.

 

Takie stanowisko wyraził Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 13 stycznia 2015 roku, I ACa 654/14, LEX nr 1630720.

 

Radosław Klonowski

wspólnik w Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

 

Odmowa poddania się leczeniu oznacza winę poszkodowanego

22 lutego 2020

Powrót do artykułów

+48 22 300 89 89

Telefon: