Telefon:

+48 22 300 89 89

Powrót do artykułów

22 lutego 2020

Pełnomocnictwo procesowe dla osoby prawnej

Możliwość udzielenia pełnomocnictwa procesowego osobie prawnej wynika z treści art. 87 § 1 KPC. Nadto, Sąd Najwyższy stwierdził w mającej moc zasady prawnej uchwale 7 sędziów z dnia 23 września 1963 roku w sprawie III Co 42/63, że osoba prawna sprawująca zarząd majątku lub interesów strony może być jej pełnomocnikiem procesowym.

 

Przepisy Kodeksu cywilnego (art. 95 – 109 KC) nie ograniczają możliwości udzielania pełnomocnictwa do osób fizycznych. Oznacza to, iż generalnie pełnomocnikiem może być ustanowiona również osoba prawna, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopuszczalność ustanowienia osoby prawnej pełnomocnikiem potwierdza wyżej wskazana Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1963 roku, sygn. akt III CO 42/63.

 

Radosław Klonowski

wspólnik w Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

 

Kontakt w sprawach nagłych (zatrzymania/przeszukania):

+48 698 100 700    +48 882 200 100

Kancelaria Prawna Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k. 

KRS 0000819380, NIP 5252810422, REGON 385143095 

Rachunek bankowy prowadzony jest przez 

PKO BP S.A. o numerze 

27 1020 1909 0000 3502 0228 2465 

(SWIFT: BPKOPLPW) 

Kancelaria jest ubezpieczona 

od odpowiedzialności cywilnej zawodowej 

w PZU S.A. na Sumę Gwarancyjną w kwocie 

10.000.000 PLN 

Polisa IRP00005357