Kancelaria Prawna Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k. 
KRS 0000819380, NIP 5252810422, REGON 385143095 
Rachunek bankowy prowadzony jest przez 
PKO BP S.A. o numerze 
27 1020 1909 0000 3502 0228 2465 
(SWIFT: BPKOPLPW) 
Kancelaria jest ubezpieczona 
od odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
w PZU S.A. na Sumę Gwarancyjną w kwocie 
10.000.000 PLN 
Polisa IRP00005357

Realizacja: desigmo.com.pl

Kontakt w sprawach nagłych (zatrzymania/przeszukania):
+48 698 100 700    +48 882 200 100

Możliwość udzielenia pełnomocnictwa procesowego osobie prawnej wynika z treści art. 87 § 1 KPC. Nadto, Sąd Najwyższy stwierdził w mającej moc zasady prawnej uchwale 7 sędziów z dnia 23 września 1963 roku w sprawie III Co 42/63, że osoba prawna sprawująca zarząd majątku lub interesów strony może być jej pełnomocnikiem procesowym.

 

Przepisy Kodeksu cywilnego (art. 95 – 109 KC) nie ograniczają możliwości udzielania pełnomocnictwa do osób fizycznych. Oznacza to, iż generalnie pełnomocnikiem może być ustanowiona również osoba prawna, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopuszczalność ustanowienia osoby prawnej pełnomocnikiem potwierdza wyżej wskazana Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1963 roku, sygn. akt III CO 42/63.

 

Radosław Klonowski

wspólnik w Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

 

Pełnomocnictwo procesowe dla osoby prawnej

22 lutego 2020

Powrót do artykułów

+48 22 300 89 89

Telefon: