Telefon:

+48 22 300 89 89

Powrót do artykułów

22 lutego 2020

Przedawnienie roszczeń - w odniesieniu do osób poszkodowanych i członków rodzin osób zmarłych w różnego typu wypadkach

Wielu z Was pyta nas jaki długi mamy okres przedawnienia w sprawach dochodzenia roszczeń wynikających z deliktu ubezpieczeniowego, najczęściej wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

 

Nie zawsze bezpośrednio po wypadku osoby poszkodowane są w stanie skupić się na dochodzeniu należnych im świadczeń odszkodowawczych. Długotrwały proces leczenia, rehabilitacji lub stan żałoby po śmierci członka rodziny często skutkują brakiem możliwości poprowadzenia procesu likwidacji szkody. Właśnie w tym celu ustawodawca wprowadził terminy przedawnień na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Termin przedawnienia to okres, w którym każdy uprawniony do odszkodowania ma prawo zgłosić roszczenia do podmiotu odpowiedzialnego za skutki wypadku. Zasadniczym terminem przedawnienia w polskim systemie prawnym jest termin 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W sytuacji kiedy szkoda na osobie jest wynikiem popełnienia przestępstwa przez sprawcę wypadku, termin przedawnienia – zgodnie ze znowelizowanymi przepisami kodeksu cywilnego wynosi 20 lat od daty zdarzenia, dotyczy to jednak zdarzeń powstałych po 10 sierpnia 1997 roku. We wcześniejszym stanie prawnym termin przedawnienia dla tego typu zdarzeń wynosił 10 lat, jednakże wszystkie sprawy nieprzedawnione na dzień wejścia w życie nowelizacji korzystają z wydłużonych terminów przedawnień. Warunkiem uznania skutków zdarzenia za czyn noszący znamiona przestępstwa jest spowodowanie wypadku skutkującego rozstrojem zdrowia powyżej dni 7 lub wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

 

W praktyce każda osoba, która w wyniku wypadku doznała poważnych obrażeń ciała lub straciła członka najbliższej rodziny korzysta z wydłużonego terminu przedawnienia.

 

Warto wskazać w tym miejscu, że okres przedawnienia może zostać przerwany przez podjęcie czynności przed podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody. W takim przypadku termin przedawnienia biegnie na nowo licząc od ostatniej czynności w sprawie.

 

Radosław Klonowski

wspólnik Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

 

 

Kontakt w sprawach nagłych (zatrzymania/przeszukania):

+48 698 100 700    +48 882 200 100

Kancelaria Prawna Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k. 

KRS 0000819380, NIP 5252810422, REGON 385143095 

Rachunek bankowy prowadzony jest przez 

PKO BP S.A. o numerze 

27 1020 1909 0000 3502 0228 2465 

(SWIFT: BPKOPLPW) 

Kancelaria jest ubezpieczona 

od odpowiedzialności cywilnej zawodowej 

w PZU S.A. na Sumę Gwarancyjną w kwocie 

10.000.000 PLN 

Polisa IRP00005357