Telefon:

+48 22 300 89 89

Powrót do artykułów

22 lutego 2020

Służebność przesyłu - zagadnienia ogólne

Ustawa z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw rozszerzyła w Kodeksie cywilnym dział poświęcony służebnościom o rozdział III, poświęcony instytucji służebności przesyłu (art. 305[1] - 305[4] KC). Jest to zasadnicza część przepisów poświęconych temu rodzajowi służebności. Służebność przesyłu określają dodatkowo, pełniące rolę bardziej ogólnych, przepisy dotyczące służebności gruntowych. Nie stosuje się ich zawsze wprost, ale z uwzględnieniem odmiennego charakteru służebności przesyłu, czyli, jak stanowi art. 305[4] KC „odpowiednio”.

 

Za udostępnienie, czy korzystanie z naszego gruntu należy się wynagrodzenie, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie nie jest wynikiem zaistnienia szkody, związane jest wyłącznie z korzystaniem z rzeczy lub nieruchomości.

 

Takie wynagrodzenie powinno być ustalone przed zajęciem gruntu. Natomiast odszkodowanie powinno być ustalone wstępnie i rozliczane po zakończeniu prac inwestycyjnych. Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości regulują przepisy Kodeksu Cywilnego: Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (art. 224 KC, 225 KC, 231 KC) jako roszczenie majątkowe może być dochodzone za okres 10 (w aktualnym stanie prawnym 6) lat wstecz od daty złożenia wniosku roszczeniowego.

 

Radosław Klonowski

wspólnik w Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

 

Kontakt w sprawach nagłych (zatrzymania/przeszukania):

+48 698 100 700    +48 882 200 100

Kancelaria Prawna Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k. 

KRS 0000819380, NIP 5252810422, REGON 385143095 

Rachunek bankowy prowadzony jest przez 

PKO BP S.A. o numerze 

27 1020 1909 0000 3502 0228 2465 

(SWIFT: BPKOPLPW) 

Kancelaria jest ubezpieczona 

od odpowiedzialności cywilnej zawodowej 

w PZU S.A. na Sumę Gwarancyjną w kwocie 

10.000.000 PLN 

Polisa IRP00005357